१.     उत्पादन लागत, समय र कार्यवोझ न्यूनिकरण गरी कृषकको जीवनशैलीमा सुधार ल्याउने ।
२.     ग्रामीण क्षेत्रबाट पलायन भइरहेको युवा शक्तिलाई कृषि पेशातर्पm आर्कषित गरी ग्रामीण रोजगारी सृजना गर्ने ।
३.    ऋयलकभचखबतष्यल ब्नचष्अगतिगचभ को माध्यमवाट वातावरण मैत्री कृषि विकास गर्ने ।
४.    पोष्टहार्भेष्ट क्षति न्यूनिकरण गर्ने ईन्जिनियरिङ्ग प्रविधिहरूको प्रचार प्रसारबाट खाद्य सुरक्षामा टेवा पु¥याउने ।
५.    उत्पादन प्रोसेसिङ्ग प्रविधिको प्रचार प्रसारवाट उत्पादनमा भ्यालू एडिशन, संरक्षण र भण्डारण गर्ने ।
६.    स्वच्छ कृषि विकासको अवधारणा अनुरुप नविकरणीय उर्जा प्रविधिको प्रचार प्रसार र उपयोग गर्ने ।
७.    प्रविधि अनुसन्धान, उत्पादक, वितरक र कृषक बीच समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने ।
८.    स्थानिय, राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसंग साझेदारी, सहकार्य वा करारमा कार्य गरी प्रविधि उपयोगमा टेवा पु¥याउने ।
९.    परम्परागत सिप, प्रविधि, औजारहरूको संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्ने ।
१०.    कृषि संरचना विकास तथा उपयोगमा वृद्धि गर्ने ।
११.    कृषकहरूको ज्ञान, सीप, चेतनामा विकास गर्ने कार्यक्रम संचालन गरी प्रविधि उपयोग र विस्तार वढाउने ।
१२.    संस्थागत संरचना र मानव श्रोत साधनहरूको कार्यान्वयन तहसम्म विकास गर्दै जाने ।